Thép Xây Dựng ( Deformed Bar) (3)

Thép Pomina CB400

Thép Pomina CB400

Bảng giá bên dưới mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận kinh doanh...

Thép Pomina CB300

Thép Pomina CB300

Bảng giá bên dưới mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận kinh doanh...

Thép Hòa Phát

Thép Hòa Phát

Bảng giá bên dưới mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận kinh doanh...

Thép Miền Nam

Thép Miền Nam

Bảng giá bên dưới mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận kinh doanh...

Thép Việt Nhật

Thép Việt Nhật

Bảng giá bên dưới mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận kinh doanh...

Thép cuộn phi 8.0mm

Thép cuộn phi 8.0mm

Ngoài sắt thép xây dựng còn có các loại vật liệu hoàng thiện khác như Đinh và Kẽm, Xi Măng, Các, Đá, Gạch,...

Thép cuộn phi 6mm

Thép cuộn phi 6mm

Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận kinh doanh của từng khu vực để có được giá cả...