Thép Đường Ray GRADE Q235 (6)

Lập lách nối ray

Lập lách nối ray

Phụ kiện ray, cóc kẹp ray, lập lách nối ray, đệm ray Các loại cóc ray và bu lông long đen. Lập...

Cóc ray

Cóc ray

Phụ kiện ray, cóc kẹp ray, lập lách nối ray, đệm ray Các loại cóc ray và bu lông long đen. Lập...

Thép ray nhập khẩu

Thép ray nhập khẩu

Loại ray Chiều cao (B) Rộng đáy (C) Rộng mặt (A) Dầy (T) Chiều dài L(m) P11 80.5 66 32 7 6 P15 91 76 37 7 8-10 P18 90 80 40 10 8-10 P22 93.66 93.66 50.8 10.72 8-10 P24 107 92 51 10.9 8-10 P30 107.95 107.95 60.33 12.3 8-10 P38 134 114 68  13 12.5 / 25 P43 140 114 70  14.5 12.5 / 25 P50 152 132 70 15.5 12.5 / 25 QU 50 152 132 70 15.5 12.0 / 25 QU 70 120 76.5  70 28 12 QU...