Thép góc V (Equal Angle) (19)

Thép góc V 20*20*3

Thép góc V 20*20*3

Thép góc đều cạnh có kích thước 20*20*3 Chiều dài thanh từ 6m đến 12m hoặc theo yêu cầu của...