Thép Ống (Steel Pipes - ASTM A53) (8)

Ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm

ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN:  ASTM/API/ASME    ĐỘ DÀI: 6/9/12M DN OD Độ dày  (wall thickness)  mm  mm  10 20 30 STD 40 60 XS 80 100 120 140 160 XXS 6      10.3         1.7    1.7       2.4     2.4           8      13.7         2.2    2.2       3.0     3.0           10      17.1         2.3    2.3       3.2     3.2           15      21.3         2.8    2.8       3.7     3.7           4.8     7.5 20      26.7         2.9    2.9       3.9     3.9           5.6     7.8 25      33.4         3.4    3.4       4.6     4.6           6.4     9.1 32      42.2         3.6    3.6       4.9     4.9           6.4     9.7 40      48.3         3.7    3.7       5.1     5.1           7.1   10.2 50      60.3         3.9    3.9       5.5     5.5           8.7   11.1 65      73.0         5.2    5.2       7.0     7.0           9.5   14.0 80      88.9         5.5    5.5       7.6     7.6         11.1   15.2 90    101.6         5.8    5.8       8.1     8.1           100    114.3    4.78 5.6    6.0    6.0       8.6     8.6     11.1     13.5   17.1 125    141.3   4.78   5.6   6.6    6.6       9.5     9.5     12.7     15.9   19.1 150    168.3  4.78 5.56  6.4    7.1    7.1     11.0   11.0     14.3     18.3   22.0 200    219.1     6.4    7.0   8.2    8.2   10.3   12.7   12.7   15.1   18.3  20.6   23.0   22.2 250    273.1     6.4    7.8   9.3    9.3   12.7   12.7   15.1   18.3   21.4  25.4   28.6   25.4 300    323.9     6.4    8.4   9.5  10.3    14.3   12.7   17.5   21.4   25.4  28.6   33.3   25.4 350    355.6   6.4   7.9    9.5   9.5  11.1   15.1   12.7   19.1   23.8   27.8  31.8   35.7   400    406.4   6.4   7.9    9.5   9.5  12.7   16.7   12.7   21.4   26.2   31.0  36.5   40.5   450    457.2   6.4   7.9  11.1   9.5  14.3   19.1   12.7   23.9   29.4   34.9  39.7   45.2   500    508.0   6.4   9.5  12.7   9.5  16.1   20.6   12.7   26.2   32.6   38.1  44.5   50.0   550    558.8   6.4   9.5  12.7   9.5    9.5   22.2   12.7   28.6   34.9   41.3  47.6   54.0   600    609.6   6.4   9.5  14.3   9.5    9.5   24.6   12.7   31.0   38.9   46.0  52.4   59.5  

Ống đúc

Ống đúc

Công dụng: cấp nhiệt, ống thép đúc dùng cho nồi hơi có độ bền, khả năng chịu áp suất cao...