Thép ống đúc (phi: 37-140, dày: 2 -18 li) ống hàn xoắn (phi: 710, 916, 1100, 1523, 2036 dày: 7-15 li)

Giá: Liên hệ