Thu mua xác nhà kho, nhà xưởng, phế liệu.

Giá: Liên hệ